do kasy suma: 0,00 zł
Regulamin promocji

Regulamin urodzinowej sprzedaży premiowej


Art. 1 Organizator
Urodzinową sprzedaż premiową organizuje Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A.; 30-007 Kraków, Al. Słowackiego 22, wpisane pod nr KRS0000049387 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 675-02-00-083; REGON: 350635144. Kapitał zakładowy: 2 752 500zł; Kapitał wpłacony: 2 752 500zł, zwane dalej „Organizatorem"

Art. 2 Termin urodzinowej sprzedaży premiowej
Urodzinowa sprzedaż premiowa jest realizowana przez sklep internetowy Radia Kraków – sklep.radiokrakow.pl w okresie od 15 do 28 lutego 2022r.

Art. 3 Zasady urodzinowej sprzedaży premiowej
1.Urodzinowa sprzedaż premiowa dotyczy każdego klienta sklepu internetowego Radia Kraków, który w od 15 do 28 lutego 2022r zakupi dowolny produkt za pośrednictwem strony sklep.radiokrakow.pl. Dowolny zakup upoważnia do otrzymania nagrody w postaci słuchowiska produkcji Radia Kraków. Organizator zastrzega, że słuchowiskiem dołączanym w postaci nagrody będzie radiowa nowela „Rodzina Krakowiaków”

3. Każdy klient, który skorzysta z urodzinowej sprzedaży premiowej zostanie poinformowany mailowo z adresu mailowego sklep@radiokrakow.pl o wysłanej przesyłce, do której zostanie dołączone dodatkowe słuchowisko.
4. Organizator informuje, że promocje nie łączą się.


Art. 4 Nagrody
1. Słuchowiskiem, które klient dostanie jako nagrodę będzie „Rodzina Krakowiaków”

2. Organizator zapewni klientowi dostarczenie zamówienia wraz z nagrodą zgodnie z zasadami dostarczenia przesyłek i odbiorów opisanych w regularnie sklepu internetowego Radia Kraków w puncie 7 o tytule „Sposoby i termin dostawy”.

Art. 5 Postanowienia ogólne
1. W urodzinowej sprzedaży premiowej mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie dokonujące zakupu na stronie sklep.radiokrakow.pl lub w recepcji Radia Kraków.
2. W ramach jednego zamówienia dołączone będzie jeden egzemplarz płyty ”Rodzina Krakowiaków”.
3. W urodzinowej sprzedaży premiowej  można wziąć udział jednokrotnie.
5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie www.radiokrakow.pl oraz na sklep.radiokrakow.pl  

Art. 6 Uwagi końcowe i zastrzeżenia
1. W przypadku niemożności realizacji urodzinowej sprzedaży premiowej z przyczyn technicznych, Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia jej w możliwie najbliższym terminie. O tym fakcie uczestnicy urodzinowej sprzedaży premiowej zostaną powiadomieni mailowo.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania urodzinowej sprzedaży premiowej.
3. Organizator urodzinowej sprzedaży premiowej odpowiada za zgodne z regulaminem przeprowadzenie urodzinowej sprzedaży premiowej.
4. W urodzinowej sprzedaży premiowej nie mogą uczestniczyć pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu świątecznej sprzedaży premiowej oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż  premiowa  przeznaczona jest  dla  konsumentów,  jednak  w  przypadku uzyskania nagrody  przez  Uczestników  będących  osobami  fizycznymi  prowadzącymi  działalność gospodarczą, wartość świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych

Art. 7 Dane Osobowe
1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników świątecznej sprzedaży premiowej odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników urodzinowej sprzedaży premiowej jest Organizator, tj.
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000049387, NIP 675-02-00-083 – zwana jako „Administrator Danych Osobowych”.
Administrator Danych Osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod numerem telefonu 12 630 60 00 i adresem e-mail: iod@radiokrakow.pl
3. Uczestnik urodzinowej sprzedaży premiowej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu ustalonym zgodnie z RODO, tj. realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia świątecznej sprzedaży premiowej, na podstawie zgody i akceptacji postanowień regulaminu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia korespondencji i/lub nagrody. W pozostałym zakresie zastosowanie mają zapisy Polityki Prywatności Radia Kraków, dostępnej http://www.radiokrakow.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl