Promocja świąteczna „2+1” – kliknij i sprawdź szczegóły!
Regulamin promocji
Regulamin świątecznej sprzedaży premiowej „2+1”


Art. 1 Organizator
Świąteczną sprzedaż premiową organizuje Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie "Radio Kraków" S.A.; 30-007 Kraków, Al. Słowackiego 22, wpisane pod nr KRS0000049387 do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP: 675-02-00-083; REGON: 350635144. Kapitał zakładowy: 2 752 500zł; Kapitał wpłacony: 2 752 500zł, zwane dalej „Organizatorem"

Art. 2 Termin świątecznej sprzedaży premiowej
Świąteczna sprzedaż premiowa „2+1” jest realizowana przez sklep internetowy Radia Kraków – sklep.radiokrakow.pl w okresie od 19 listopada do 23  grudnia 2021r.

Art. 3 Zasady świątecznej sprzedaży premiowej
1. Świąteczna sprzedaż premiowa „2+1” dotyczy każdego klienta sklepu internetowego Radia Kraków, który w okresie od 19 listopada do 23 grudnia kupi dwie płyty z słuchowiskami RK (lub więcej) za pośrednictwem strony sklep.radiokrakow.pl. Zakup dwóch płyt (lub więcej) upoważnia do otrzymania nagrody w postaci dodatkowego słuchowiska produkcji Radia Kraków. Organizator zastrzega, że słuchowiskiem dołączanym w postaci nagrody będzie audiobook o świątecznej tematyce - „Anioł w supermarkecie”.
3. Każdy klient, który skorzysta z świątecznej sprzedaży premiowej „2+1” zostanie poinformowany mailowo z adresu mailowego sklep@radiokrakow.pl o wysłanej przesyłce, do której zostanie dołączone dodatkowe słuchowisko.
4. Organizator informuje, że promocje nie łączą się. Np. nie ma możliwości połączenia promocji obniżenia ceny za pomocą kodu rabatowego ze świąteczną sprzedażą premiową „2+1”.

Art. 4 Nagrody
1. Słuchowiskiem, które klientem dostanie jako nagrodę będzie „Anioł w supermarkecie”.
2. Organizator zapewni klientowi dostarczenie zamówienia wraz z nagrodą zgodnie z zasadami dostarczenia przesyłek i odbiorów opisanych w regularnie sklepu internetowego Radia Kraków w puncie 7 o tytule „Sposoby i termin dostawy”.

Art. 5 Postanowienia ogólne
1. W świątecznej sprzedaży premiowej „2+1” mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie dokonujące zakupu dwóch lub więcej płyt na  stronie sklep.radiokrakow.pl lub w recepcji Radia Kraków.
2. W ramach jednego zamówienia zawierającego dwie lub więcej płyt dołączone będzie jeden egzemplarz płyty ”Anioł w supermarkecie”.
3. W świątecznej sprzedaży premiowej „2+1”  można wziąć udział wielokrotnie.
5. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, na stronie www.radiokrakow.pl oraz na sklep.radiokrakow.pl  

Art. 6 Uwagi końcowe i zastrzeżenia
1. W przypadku niemożności realizacji świątecznej sprzedaży premiowej z przyczyn technicznych, Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia jej w możliwie najbliższym terminie. O tym fakcie uczestnicy świątecznej sprzedaży premiowej zostaną powiadomieni mailowo.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania świątecznej sprzedaży premiowej.
3. Organizator świątecznej sprzedaży premiowej odpowiada za zgodne z regulaminem przeprowadzenie świątecznej sprzedaży premiowej.
4. W  świątecznej sprzedaży premiowej nie mogą uczestniczyć pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu świątecznej sprzedaży premiowej oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.
5. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprzedaż  premiowa  przeznaczona jest  dla  konsumentów,  jednak  w  przypadku uzyskania nagrody  przez  Uczestników  będących  osobami  fizycznymi  prowadzącymi  działalność gospodarczą, wartość świadczenia stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych

Art. 7 Dane Osobowe
1. Przetwarzanie danych osobowych uczestników świątecznej sprzedaży premiowej odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników świątecznej sprzedaży premiowej jest Organizator, tj.
Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Krakowie Radio Kraków Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Słowackiego 22, 30-007 Kraków, spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000049387, NIP 675-02-00-083 – zwana jako „Administrator Danych Osobowych”.
Administrator Danych Osobowych ustanowił Inspektora Ochrony Danych, który jest dostępny pod numerem telefonu 12 630 60 00 i adresem e-mail: iod@radiokrakow.pl
3. Uczestnik świątecznej sprzedaży premiowej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora, w celu ustalonym zgodnie z RODO, tj. realizacji obowiązków wynikających z przeprowadzenia świątecznej sprzedaży premiowej, na podstawie zgody i akceptacji postanowień regulaminu. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Uczestnik wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych firmie kurierskiej lub pocztowej, celem doręczenia korespondencji i/lub nagrody. W pozostałym zakresie zastosowanie mają zapisy Polityki Prywatności Radia Kraków, dostępnej http://www.radiokrakow.pl/o-nas/polityka-prywatnosci/
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl